Fire Service Systems
Centrale zgłoszeniowe
Centrala BM 6

Sterowana mikroprocesorem centrala zgłoszeniowa od 2 do maksymalnie 36 obszarów nadzorujących. Modułowa struktura rozbudowy w różnych wersjach:

BM 6-2: wyposażona w 2 linie.
BM 6-4: wyposażona w 4 linie.
BM 6-16 i BM 6-36: podstawowa wersja wyposażona w 4 linie, przy użyciu dodatkowych elementów możliwe w każdej chwili kolejne rozszerzenia do 16 lub 36 linii.

Zainstalowane 4 języki, mogą być przełączone w każdym momencie. Przechowywanie w pamięci sprawozdawczej do 2500 zdarzeń, które można przeglądać korzystając z wyświetlacza. Wszystkie komunikaty wyświetlane są na panelu obsługowym w postaci zwykłego tekstu. Możliwość podłączenia do 4 szt. detektorów iskier na danej linii. Wyświetlana i rejestrowana jest liczba iskier, czas gaszenia, jak i wyłączenie maszyn. Automatyczne monitorowanie działania części wykrywczej i gaśniczej zapewnia stałą gotowość operacyjną. Czujniki są okresowo testowane automatycznie. Odłączenie linii jest wizualnie wyświetlane i rejestrowane. Wszystkie wyjścia przekaźnikowe (alarm, wtórne wykrywanie, zakłócenie, itp.) są swobodnie programowalne. Każdy obszar (linia) posiada do dyspozycji 2 przekaźniki bezpotencjałowe 230 V/1 A. Sygnalizacja optyczna ewentualnego ogrzewania wody gaśniczej. Wbudowane zasilanie awaryjne do 4 godzin pracy. Rodzaj zabezpieczenia: IP 55. Do transmisji zdarzeń i wymiany danych z innymi systemami jest opcjonalny interfejs OPC. Funkcja zdalnego sterowania daje dostęp do centrali wykrywania iskier za pośrednictwem Internetu. Jeśli jest zainstalowany odpowiedni modem, w przypadku zakłóceń technicy obsługi T&B mogą pomóc online.


Centrala BM 4-2

Sterowana mikroprocesorem automatycznie przeprowadza test sprawności całości systemu. Do każdej z 2 linii można podłączyć do 4 detektorów iskier, temperatury lub dymu. Każdy detektor wyświetla cyfrowo swoją liczbę wykrytych iskier na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD). Wbudowane automatyczne dozorowanie wszystkich obszarów wykrywania iskier i gaszenia. Dozorowane są także procedury testowe, a jakiekolwiek zakłócenia natychmiast wyświetlane (automatyczne dozorowanie środka  gaśniczego). Jeżeli jedna z linii  jest wyłączona, wówczas jest to wyświetlane i rejestrowane. Czasy gaszenia oraz progi iskier są wstępnie programowane (zadane) w trakcie uruchomienia systemu. Posiada pamięć sprawozdawczą do 1000 zdarzeń.  Wyświetlacz alfanumeryczny LCD  2 x 40 znaków. Opisy funkcji i poleceń na wyświetlaczu w języku polskim, zasilanie awaryjne na minimum 4 godziny z bezobsługowego akumulatora z termicznym zabezpieczeniem ładowania.

 

 


Fire Service Systems 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator | Projektowiec | Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0!