Fire Service Systems
Część gaśnicza
Zestawy gaśnicze

Automatyczne urządzenia gaśnicze stosowane są do szybkiego i niezawodnego gaszenia wykrytych iskier w mechanicznych i pneumatycznych systemach przenośnikowych.

Występują różne wersje automatycznych urządzeń gaśniczych, które różnią się liczbą zmontowanych dyszy gaśniczych. Dostępne są poniższe wersje urządzenia, w zależności od średnicy przewodu wyciągowego lub rury opadowej.

SP1D-R SP2D-R
SP2D-R+SP1D-R SP2D-R+SP2D-R

 


Hydrofor WDS

Hydrofor typu WDS jest potrzebny, gdy w urządzeniu gaśniczym nie można uzyskać ciśnienia hydraulicznego 7 bar. System hydroforowy WDS składa się z wielostopniowej, pionowej pompy wirnikowej i przeponowego zbiornika ciśnieniowego (ciśnienie dopuszczalne 7 bar). Zużyta woda gaśnicza jest uzupełniana automatycznie po każdym cyklu gaszenia. Zbiornik buforowy VB potrzebny tylko w przypadku, gdy nie można zapewnić zasilania pompy wirnikowej rzędu min. 240 l/min. Zbiornik buforowy służy także do zapewnienia biologicznego odseparowania wody z wodociągu miejskiego od wody gaśniczej.

 


Czujnik przepływu DFW

Regulator przepływu wody, we współpracy z dozorem wody gaśniczej zainstalowanym standardowo w centrali zgłoszeniowej, przeznaczony jest do sterowania urządzeniami gaśniczymi i ich funkcjonowaniem. Dzięki zastosowaniu czujnika przepływu, centrala zgłoszeniowa ma możliwość podawania następujących komunikatów:

podświetlona belka:
1 = zakłócenie w układzie zasilania wody
2 = załączony alarm, brak wody
3 = woda załączona, brak alarmu
4 = woda załączona, produkcja wył.

 


Zbiornik buforowy VB1/VB2

 

Zbiorniki buforowe wodne stosuje się, jeżeli nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu przepływu wody zasilającej 180l / min. Poza tym, dzięki bezciśnieniowemu dopływowi, osiąga się biologiczne oddzielenie wody z wodociągu miejskiego od wody gaśniczej, tj. nie może mieć miejsca zwrotny dopływ zanieczyszczonej wody do sieci wodociągowej wody pitnej.

 

 


Samoregulująca taśma grzewcza HB1

 

Jeżeli rury / rurociągi dostarczające wodę są ułożone na terenach narażonych na działanie mrozu, wówczas muszą być one zabezpieczone przed zamarzaniem. System gaśniczy ogrzewany jest elektrycznie za pomocą samoregulującej się taśmy grzewczej.

 

 

 


Moduł przyłączeniowy AG1

Moduł przyłączeniowy (złączka kurczliwa) wraz z odpowiednią skrzynką przyłączeniową stosuje się do podłączenia samoregulującej taśmy grzewczej z normalnym kablem instalacyjnym.


Termostat zewnętrzny TH1

 

Termostat zewnętrzny wykorzystuje się do włączania i wyłączania poszczególnych odcinków taśmy grzewczej, gdy temperatura spadnie poniżej (t =< 5°C).

 

 

 


Dozór taśmy grzewczej HBW/3

 

 

 

Dozór taśmy grzewczej jest przeznaczony do sterowania i dozoru poszczególnych ogrzewanych obwodów wody gaśniczej.

 

 

 

 

 


Fire Service Systems 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator | Projektowiec | Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0!