Fire Service Systems
Część wykrywcza
Detektor iskier FSK

Detektor iskier FSK-1 (FSK-2, FSK-3) jest optyczno - elektronicznym systemem dozorowania, który zaprojektowano na potrzeby detekcji iskier w otoczeniu zbliżonym do podczerwieni. Detektor iskier jest przeznaczony do montażu w zamkniętym systemie rur, do którego nie powinno przedostawać się światło z zewnątrz. Dzięki zastosowaniu specjalnej obudowy, w łatwy sposób - bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji istniejącego już systemu wyciągowego, w rurach o zróżnicowanych średnicach nominalnych (100-2.000 mm) można zainstalować detektor iskier.

 

Nie ma potrzeby montażu dodatkowych klap inspekcyjnych, na potrzeby przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Średnica montażowa wynosi 40 mm, a stosowny otwór można łatwo i szybko wykonać przy pomocy otwornicy. Maks. temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60°C. Detektor iskier wykonano w klasie ochrony odpowiadającej IP65.


Detektor iskier FSL

 

Światłowodowy detektor iskier przeznaczony dla temperatur do 300oC ze światłowodem jednoramiennym lub trójramiennym.


Detektor iskier FST

Wersja obudowy jak w modelu FSK-1 (FSK-2, FSK-3), jednakże z poniższymi wyjątkami: nieczuły na działanie światła dziennego detektor termiczny, przeznaczony do detekcji iskier i promieniowania cie pl nego od 300oC z wbudowanym filtrem światła dziennego. Detektor jest przeznaczony do montażu w otwartych systemach, poddanych działaniu światła dziennego, lecz bez bezpośredniego promieniowania słonecznego. Maksymalna, dopuszczalna temperatura otoczenia komponentów elektronicznych wynosi 60°C.

 

 

 

 


Detektor iskier FSK-S

 

Elektronika odpowiada detektorowi iskier FSK-1 (FSK-2, FSK-3), jednakże z poniższymi wyjątkami: kwasoodporna obudowa z tworzyw sztucznych, całkowicie odporna na działanie kwasu siarkowego. Detektor iskier jest przeznaczony do montażu w systemach dlamowania (baterii) przemysłu wytwarzania baterii oraz w przemyśle chemicznym. Zakres rozpoznania: do ok. 25 m.

 

 

 


Obejściowa czujka dymu BRM1

 

Obejściowe czujki dymu są montowane w kanałach wyciągowych oraz po stronie czystego gazu obudowy filtra, w celu zapobieżenia pożarom filtra. Powietrze jest stale wyciągane z systemu poprzez szereg przewodów (rur) przy jednoczesnym dozorowaniu i przesyłaniu do optycznej czujki dymu. W przypadku alarmu, system filtrów wyłącza się, względnie włącza się urządzenie gaśnicze.

 

 

 


Czujka temperatury THM1

 

 

Przegrzanie materiału, co może doprowadzić do pożaru albo wzrostu temperatury w trakcie procesu produkcji jest dozorowane przez czujki temperatury. W przypadku alarmu, system filtrów można wyłączyć lub uruchomić urządzenie gaśnicze.

 

 

 

 


Obejściowa czujka dymu BRM2

 

 

Obejściowe czujki dymu są montowane w kanałach wyciągowych oraz po stronie czystego gazu obudowy filtra, w celu zapobieżenia pożarom filtra. Powietrze jest stale wyciągane z systemu poprzez szereg przewodów (rur) przy jednoczesnym dozorowaniu i przesyłaniu do optycznej czujki dymu. W przypadku alarmu, system filtrów wyłącza się, względnie włącza się urządzenie gaśnicze.

 

 

 

 


Fire Service Systems 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator | Projektowiec | Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0!